s1-reutersmedia-net-3716-1508208741

Một cuộc đua ngựa tại Câu lạc bộ Mirim, Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Một cuộc đua ngựa tại Câu lạc bộ Mirim, Triều Tiên. Ảnh: KCNA.