Đua ngựa

Tổng quan về đua ngựa

Đua ngựa là môn thể thao tồn tại hàng thế kỷ nay. Đua ngựa thời kỳ la mã là những hình thức đua ngựa đầu tiên trên thế giới. hiện nay trò chơi đua ngựa thường gắn kèm với trò…