vảy vi dao

Gà có vảy này thường ra đòn hiểm

Gà có vảy này thường ra đòn hiểm

Gửi phản hồi