vảy phủ địa

Gà có vảy này rất linh hoạt, cơ động

Gà có vảy này rất linh hoạt, cơ động

Gửi phản hồi