vảy kích giáp

Gà có vảy này thường ra đòn nhanh và hiểm

Gà có vảy này thường ra đòn nhanh và hiểm

Gửi phản hồi