ma hàm cốc

Gà có vảy này nhảy đó tốt, chịu đòn được

Gà có vảy này nhảy đó tốt, chịu đòn được

Gửi phản hồi