Đua ngựa

Hướng dẫn cá cược đua ngựa

Một vài hướng dẫn về môn giải trí cá cược đua ngựa (lưu ý: trang web không khuyến khích người chơi tham gia trò này). Hướng dẫn này giúp một số người chơi hiểu rõ hơn về thể lệ và cách cá cược đua ngựa.

Khám phá thêm:

Các loại hình đặt cược đua ngựa

Vé đặt cược một con (WIN)

Là loại vé đặt cược vào một con ngựa có dự đua bất kỳ về nhất. Vé trúng thưởng là vé chọn một con ngựa về nhất đúng với kết quả chính thức của đợt đua đó. Số ngựa xuất phát tối thiểu để tổ chức đặt cược là 3 con.

Vé đặt cược hai con (EXACTA)

Trường hợp có 8 con ngựa trở lên dự đua, là loại vé đặt cược vào 3 con ngựa có dự đua bất kỳ về hạng nhất, nhì, ba. Vé trúng thưởng là vé chọn một con ngựa về hạng nhất, hạng nhì hay hạng ba đúng với kết quả chính thức của đợt đua đó.

Khi có 5 đến 7 con ngựa dự đua, là vé đặt cược vào 2 con ngựa có dự đua bất kỳ về hạng nhất nhì. Vé trúng thưởng là vé chọn một con ngựa về hạng nhất hay hạng nhì đúng với kết quả chính thức của đợt đua đó. Số ngựa xuất phát tối thiểu để tổ chức đặt cược là 5 con.

Vé đặt cược ba con (TRIFECTA)

Là loại vé đặt cược vào ba con ngựa có dự đua bất kỳ về đích nhất, nhì, ba có ghi rõ thứ tự về đích. Vé trúng thưởng là vé chọn ba con ngựa về đích nhất, nhì, ba đúng với thứ tự kết quả chính thức của đợt đua đó. Số ngựa xuất phát tối thiểu để tổ chức đặt cược là 4 con.

Vé đặt cược bốn con (QUARTET)

Là loại vé đặt cược vào bốn con ngựa có dự đua bất kỳ về đích nhất, nhì, ba, tư có ghi rõ thứ tự về đích. Vé trúng thưởng là vé chọn bốn con ngựa về đích nhất, nhì, ba, tư đúng với thứ tự kết quả chính thức của đợt đua đó. Số ngựa xuất phát tối thiểu để tố chức đặt cược là 6 con.

Vé đặt cược sáu con (SUPERFECTA6)

Là loại vé đặt cược vào sáu con ngựa có dự đua bất kỳ về đích nhất, nhì, ba, tư, năm, sáu có ghi rõ thứ tự về đích. Vé trúng thưởng là vé chọn sáu con ngựa về đích nhất, nhì, ba, tư, năm, sáu đúng với thứ tự kết quả chính thức của đợt đua đó. Số ngựa xuất phát tối thiểu để tổ chức đặt cược là 8 con.

Hình ảnh đấu trường đua ngựa và người xem
Hình ảnh đấu trường đua ngựa và người xem

Cách đặt cược (BETTING)

*Đánh dấu chọn SỐ CỦA ĐỢT ĐUA (*) – Chọn LOẠI ĐẶT CƯỢC (**).

– Chọn WIN: chỉ thắng thưởng nếu ngựa đua bạn chọn về nhất.

– Chọn EXA: chọn hai ngựa đua về đúng thứ tự nhất và nhì.

– Chọn TRI: chọn ba ngựa đua về đúng thứ tự nhất, nhì và ba.

– Chọn QAT: chọn bốn ngựa đua về đúng thứ tự nhất, nhì, ba và tư.

– Chọn SFA: chọn sáu ngựa đua về đúng thứ tự nhất, nhì, ba, tư, năm và sáu.

* Đánh dấu chọn số tiền đặt cược cho mỗi loại đặt cược mà bạn tham dự (***), ( mỗi đơn vị đặt cược =10,000đ).
* Đánh dấu chọn số của ngựa đua (****) :
– Nếu bạn chọn loại hình đặt cược WIN thì chỉ cần đánh dấu ở hàng thứ nhất.

– Nếu bạn chọn loại hình đặt cược EXA, hãy đánh dấu để chọn ngựa đua về nhất trên hàng dành cho con về nhất, đánh dấu để chọn ngựa đua về nhì trên hàng dùng để chọn những con ngựa về nhì.

– Nếu bạn chọn loại hình đặt cược TRI, hãy đánh dấu chọn ngựa đua về nhất trên hàng dành cho những con về nhất, đánh dấu chọn ngựa đua về nhì trên hàng dùng để chọn những con về nhì và đánh dấu chọn ngựa đua về ba trên hàng dùng để chọn những con về ba.

– Nếu bạn chọn loại hình đặt cược QAT, hãy đánh dấu chọn ngựa đua về nhất trên hàng dành cho những con về nhất, đánh dấu chọn ngựa đua về nhì trên hàng dùng để chọn những con về nhì, đánh dấu chọn ngựa đua về ba trên hàng dùng để chọn những con về ba và đánh dấu chọn ngựa đua về tư trên hàng dùng để chọn những con về tư.

Trả tiền phần thắng

A – Tuyên bố việc trả tiền thắng: Khi trọng tài cho phép phát dấu hiệu Hoàn chỉnh & Trung thực thì Trường đua mới được công bố số tiền trúng thưởng phần thắng hoặc trả tiền thắng trong một cuộc đua.

B – Cách tính trả tiền thắng: Mỗi phần thắng sẽ được tính toán căn cứ trên một đơn vị đầu tư (10.000đ).

C – Công bố phần thắng: Ngay sau một cuộc đua Trường đua tuyên bố số tiền của một phần thắng, thì Trường đua phải thông báo số tiền thắng này bằng cách xuất ra TV hoặc phát thanh cho công chúng tham dự kỳ đua biết.

D – Phần thắng và hoàn tiền vé sẽ được trả khi xuất trình Vé.
Phần thắng và Hoàn tiền mua vé chỉ được trả khi người mua xuất trình Vé, trong trường hợp không xuất trình vé thì phải có sự chấp thuận của Trường đua.

Lưu ý:

Người đầu tư sẽ được nhận phần tiền thắng mua trong cuộc đua do Trường đua tổ chức khi:

(i) Xuất trình vé ở quầy trả tiền đúng vào ngày có tổ chức đua có trả tiền thắng, tuy nhiên phải xuất trình vé không được quá mười (5) phút ngay sau khi cuộc đua cuối cùng có trả thưởng trong ngày chấm dứt.

(ii) Nếu người đầu tư không thể xuất trình vé trong thời gian quy định trên – nghĩa là xuất trình vé ở văn phòng của Trường đua, hoặc ở các địa điểm đã được Trường đua qui định, thì có thể xuất trình vé trong vòng một (1) tháng kể từ ngày cuộc đua có bán vé đặt cược diễn ra.

Việc trả mọi phần thắng sẽ do trọng tài quyết định sau khi có dấu hiệu HOÀN CHỈNH & TRUNG THỰC. Nếu sau khi đã phát dấu hiệu HOÀN CHỈNH & TRUNG THỰC mà lại có ngựa đua bị tuyên bố là thiếu tiêu chuẩn thì điều này cũng không làm thay đổi quyết định của trọng tài về việc trả phần thắng cho cuộc đua trong đó có ngựa đua thiếu tiêu chuẩn dự đua.

Trường đua sẽ không giải quyết khiếu nại về việc trả thiếu số tiền thắng sau khi người đầu tư đã rời khỏi quầy trả tiền.
Nếu vé bị rách hoặc hư hỏng, thì việc trả tiền phải được Trường đua chấp thuận trước.

Một tấm vé đặt cược trong cuộc đua bị đình hoãn qua ngày khác thì sẽ không có giá trị trúng thưởng và người mua chỉ có thể đòi lại tiền mua vé. Tham khảo vé tham gia đặt cược.

Video một trận đua ngựa ở Dumbai cực kỳ sôi động:

Gửi phản hồi