chó phú quốc

Các xoáy và dải lông mọc ngược trên lưng chó Phú Quốc làm say mê bao người chơi chó trên thế giới.

Các xoáy và dải lông mọc ngược trên lưng chó Phú Quốc làm say mê bao người chơi chó trên thế giới.