ô bông

Gà nòi ô bông chân trắng mỏ trắng

Gà nòi ô bông chân trắng mỏ trắng

Gửi phản hồi