cổ gà đòn

Cổ gà nòi lớn và trông rất mạnh bạo, lớp da xếp hình sóng lượn

Cổ gà nòi lớn và trông rất mạnh bạo, lớp da xếp hình sóng lượn

Gửi phản hồi