Đua ngựa

Vĩnh Phúc xây dựng casino, trường đua ngựa tỷ đô

Theo thông tin nhận được hiện đã có các nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc và một số nhà đầu tư trong nước đặt vấn đề tha thiết được đầu tư xây dựng trường đua ngựa casino…