Cách nuôi gà chọi

Cách nuôi, chăm sóc và huấn luyện gà chọi chiến

Kỹ thuật nuôi và chăm sóc gà chọi "thiện chiến" tại nhà đòi hỏi phải chăm sóc tỉ mỉ từ cách cho ăn, hay tập cho gà chọi luôn có tinh thần chiến kê. Huấn luyện gà chọi ra sao?…