anh minh họa trường đua ngựa ha nội

Nhiều dự án xây dựng trường đua được hồi sinh hoặc xin cấp phép mới trong thời gian gần đây. Ảnh minh họa

Nhiều dự án xây dựng trường đua được hồi sinh hoặc xin cấp phép mới trong thời gian gần đây. Ảnh minh họa